De naam van de school:

De school is gebouwd op een terrein dat vroeger deel uitmaakte van het boerenerf "De Bonte". Langs dit terrein liep de zandweg “De Mulertstege”. De naam van onze school is een combinatie van deze oude veldnamen. In de combinatie is het een symbool geworden.

Het symbool van kinderen, bont in hun onderlinge verschillen, maar allemaal op weg naar een toekomstige samenleving waarvan de waarde bepaald wordt door vooral de zorg voor de medemens. Een weg die ook door de basisschool loopt, door “De Bonte Stegge”. De school is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. Het eerste deel van de school is gebouwd in 1973 als kleuterschool.

In 1986 én 2005 is de school flink uitgebreid. Het gebouw bestaat nu uit acht groepslokalen, een speellokaal, een multifunctionele ontmoetingsruimte, een invalidentoilet en diverse nevenruimtes.
Daarnaast maken we dankbaar gebruik van de Trefkoele+ voor onze gymlessen en een bezoek aan de bibliotheek.