Klassenouder

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen, bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie en/of uitvoering van) activiteiten, of zorgt ervoor dat andere ouders ingeschakeld worden. De klassenouder hoeft niet altijd bij elke activiteit zelf aanwezig te zijn. Het ondersteunen van de leerkracht hoeft niet voor elke klassenouder identiek te zijn. Het is ook mogelijk meerdere klassenouders per groep aan te stellen die gezamenlijk de taken van de klassenouder uitvoeren.