Incidentiele hulp:

Er is gedurende het hele schooljaar behoefte aan incidentele hulp. U kunt daarbij denken aan hulp bij: