Sinds schooljaar 2016/2017 maakt de peuterspeelzaal van Doomijn gebruik van een locatie in onze school.
We zijn uiteraard heel blij me deze samenwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doomijn:

http://www.doomijn.nl/locaties/peuterspeelzaal-ruigedoornstraat

psz.ruigedoornstraat@doomijn.nl
(0529) 43 13 44