GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs)

Vormingsonderwijs op de openbare school.
Op de openbare basisschool zijn alle kinderen welkom. Je mag komen zoals je bent: er is
ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Er is dus ook ruimte voor verschillende
godsdiensten.
PC - GVO werkt aan deze diversiteit. In de lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan
verschillen in opvattingen en hoe je daar mee om kunt gaan. De docent beschikt over een
aantal lesmethodes die prima op de inhoud van de lessen aansluiten.

Oog en oor voor elkaar.
De lessen zijn een moment voor uw kind om even op verhaal te komen: ze zijn niet
prestatiegericht maar vormend bedoeld. Er is veel ruimte voor onderlinge gesprekken en
uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Dat kan over ingrijpende gebeurtenissen gaan
zoals leven en dood, ziekte of grote veranderingen in de persoonlijke omstandigheden.
Maar ook over de omgang met andere kinderen: hoe ga je om met onbegrip, ruzie en pestgedrag? Hoe verwerk
je dingen, samen of in je eentje? Hoe maak je dingen bespreekbaar die jou of iemand anders dwars zitten?


Voor meer informatie over GVO klik hier om naar de website van GVO te gaan.