De leerlingenraad van obs De Bonte Stegge!

De leerlingenraad vergadert elke eerste vrijdag in de maand, o.l.v. juf Marije. Deze kinderen zijn de vertegenwoordigers; zij zijn gekozen door de andere kinderen uit hun klas.

                           
Samen met deze groep kinderen worden verschillende onderwerpen besproken die spelen op school. Zo is in de eerste vergadering gesproken over veranderingen op het schoolplein.
De vertegenwoordigers gaan dit onderwerp bespreken in de klas en bij de volgende vergadering worden alle ideeën besproken.


Binnenkort stellen de kinderen zichzelf aan u voor.